فرآیند بارگیری و تخلیه کانتینر در بندر الگسیراز اسپانیا

1,724

بندر الگسیراز در جنوب اسپانیا واقع شده است. در این فیلم، پایانه ی کانتینری بندر الگسیراز و نحوه ی کار آن نمایش داده شده است. در این بندر، برای جابه جا کردن کانتینرها از استرادل کریر و برای مستقر کردن آن ها از جرثقیل های ریلی استفاده می شود. برای تخلیه و بارگیری کانتینر از/به کشتی، از گنتری کرین استفاده می شود.

امیر رضا

2 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot
pixel