کنوورث/ مدل T880

460

کنوورث، تولید کننده بهترین کامیون های متوسط و سنگین در جهان