معرفی نسل جدید فرش ابریشم دستباف نما... نسل هزاره سوم فرش ماشینی

895

◀️ رونمایی از فرش ابریشمی دستباف نما نسل هزاره سوم فرش ماشینی، تینتورا... با طرح ها و نقشه هایی از تبریز و قم