تقدیمی به اولین هالی اوهیر توووووووولوووددددتتتت مباااااااااااارکککککک* کپشن

79

اجییییییییییییی جووووونننممممم تولوودتت مبارککککککککککککک ایشاا... 12000000000000000000000 سالهههههه بشییییییی های جونم اوه اوه هدیه داشت یادم میرفت کادو اجی جونم دوتا کادو بهت میدم یکی اینکه برای همیشههه پیشت میمونم و دومیش بامن اولین جوانا توی لالی باشی

!~[~HEŁIW~]~!

!~[~HEŁIW~]~!

7 ماه پیش
واییییییییی دوست دارممممممممممممممممممم مرسیییییییییییی تو خودت تقدیمی هستی عشقم نفسم دوست دارمممم
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:(
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:( قربونت برم قابلت رو ندارههه (خودم میدونم تقدیمیم:))))))