شرکت کُرمیت پارس-مقایسه سقف کُرمیت و سقف عرشه فولادیKormit Roof Deck Systems

1,200
شرکت کُرمیت پارس :سالیانی است که سقف عرشه فولادی وارد بازار ساختمان ایران شده است. قصد از ارائه مقایسه زیر شفاف سازی از ابهامات موجود است.یکی از ابهامات مهم که سعی در رفع آن داریم محاسبه بهای تیر زیر عرشه است که در بهای اسکلت محاسبه می شود و مشتری و کارفرما فقط از بهای عرشه و اجرا در مقایسه با سقف های دیگر برای مقایسه مطلع می شود و نه از قیمت کل سقف، که به نظر اخلاقاً صحیح نیست .
pixel