نمی توانیم با گسست رادیکال از سنت مان امر جدید را تجربه کنیم

170
محمدرضا تاجیک تئوریسین اصلاح طلب معتقد است نمی توانیم با گسست رادیکال از سنت مان امر جدید را تجربه کنیم.
خبرگزاری تسنیم 8.7 هزار دنبال کننده
pixel