فیلم بازدید مهندس برزگری از طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده

86

مهندس برزگری مدیر عامل محترم بنیاد علوی کشور در سفر یک روزه از شهرستان لنده دومین پایلوت طرح آبادانی و پیشرفت منطقه ای بنیاد مستضعفان از طرح ها و پروژه هاي در حال اجرا در این شهرستان بازدید كردند.

بنیاد علوی
بنیاد علوی 16 دنبال کننده