ساختار سازی منابع انسانی

211
مجموعه به اندیش- موز 1 دنبال‌ کننده
211 بازدید
اشتراک گذاری
یکی از اساسی ترین مسائل سازمان های امروز موارد مربوط به منابع انسانی است. تدوین استراتژی، ساختار سازی منابع انسانی، GGS، سیستم های جبران خدمات، غربالگری، نیاز سنجی آموزشی، تقویم آموزشی و انجام آموزش و شاخص عملکرد و خروجی از اهم آن میباشد. مجموعه به اندیش- موز به عنوان یکی از اصوای ترین و حرفه ای ترین مجموعه های مشاوره منابع انسانی در خدمت شما است. تلفن: 28136-021 وب سایت:.WWW.MOZ.IR وWWW.ATA.IR
pixel