نانو پروب های فعال الکتریکی جهت امکان سنجی سنجش اختلالات سلولی عصبی و مغزی

154

روش های نوین تشخیص اختلالات سلول های مغزی بر پایه نانو فناوری جایگاه مهمی را در تحقیقات پزشکی یافته است. نانو پروب های فعال الکتریکی از جنس سیلیکون یکی از مواردی است که از نظر محققین کمک شایانی به سیگنال گیری های موضعی از سلول های مغزی و عصبی با دقت تک سلولی و تخریب حداقل می نماید. این روش نسل جدیدی از ثبت الکتریکی از سلول های عصبی را با هدف تشخیص اختلالات در عملکرد نورونی را در شرایط بیماری از جمله بیماری های نورودژنراتیو مثل آلزایمر ایجاد کرده است.

علوم شناختی
علوم شناختی 125 دنبال کننده