واکسن کووید19-بخش سوم-ظرفیت و سابقه درخشان ایران در واکسن سازی

103
مهاجر 212 112 دنبال‌ کننده
دکتر ناصر محمد پور عضو هیئت علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی در چهار بخش، موارد مربوط به ساخت انواع واکسن های کووید 19 را بحث خواهند کرد. در بخش سوم با ظرفیت ایران در ساخت واکسن آشنا می شوید. همچنین باجنبه های کاربردی واکسن های مهمی که هم اکنون استفاده می شوند آشنا خواهید شد.
مهاجر 212 112 دنبال کننده
pixel