کاهش قیمت در بازار خودرو

872
شبکه خبر- 19 خرداد 98- 20:00 | قیمت در بازر خودرو ریزشی است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اعلام کرد: خودروهای تولید یا مونتاژ داخل در روزهای اخیر 5 تا 30 میلیون تومان کاهش قیمت داشته اما با این حال خریدار چندانی در بازار وجود ندارد. به گفته موتمنی، کاهش قیمت خودرو در بازر همچنان ادامه دارد و با فروکش کردن هیجان بازار، پیش بینی می شود افت قیمت ها متوقف نشود.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel