بازدید هیات عالی رتبه بازار سرمایه سوریه از بورس تهران

124

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بورس تهران - روز دوشنبه 7 مرداد 98 هیات عالی رتبه بازار سرمایه سوریه از تالار معاملات بورس تهران بازدید کردند. دکتر عابد فدلیه رییس هیات مدیره کمیسیون اوراق بهادار و بازارهای مالی سوریه به همراه دکتر علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران، به صورت نمادین زنگ معاملات را به صدا در آوردند و بورس تهران نیز کار خود را راس ساعت مقرر آغاز کرد.