مقاوم سازی ساختمان یک سینمای قدیمی در لوس آنجلس با میراگر ویسکوز

475
مراحل نصب میراگر ویسکوز شرکت تیلور در ساختمان قدیمی سینمایی واقع در لوس آنجلس؛ به منظور مقاوم سازی این ساختمان در برابر زلزله. در این فیلم مراحل اجرایی توضیح داده می شود.
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel