سوخته نگاری _ پایروگرافی _ مالک پروانه نیا _ تهران09102123718

105
هنر دست ماندگاری تا قرنها هنری کم نظیر در ایران و جهان سوزاندن سطح چوب پایروگرافی (سوخته نگاری) هدیه ای ماندگار و ارزشمند و بی نظیر پذیرش سفارش فروش آثار اینستاگرام : malek_pyrography مالک پروانه نیا _ تهران _ 09102123718
pixel