کنسانتره زرشک

80

کنسانتره زرشک پارس فراور از بهترین زرشک خراسان جنوبی تهیه شده و برای بسیاری از لواشک سازی و آبمیوه سازی ها به کار می رود.