١٠ شهر برتر دنيا از لحاظ تکنولوژي

195

10 شهر برتر دنيا از لحاظ تکنولوژي world top 10 cities in technology

حس خوب 337 دنبال کننده
زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت گروه گیل و آمارد (ناصر وحدتی)
pixel