تجلیل از حافظان قرآن مراسم دستاربندی

1,062

تجلیل از حافظان قرآن شانزدهمین همایش دانش آموختگی طلاب حوزه علمیه احناف خواف سخنرانی نمود-اردیبهشت ماه 1398-مصلی بزرگ شهر خواف