اهدای مدال عبدالهی قهرمان تکواندوبه خانواده شهیدسرانجام

114

اهدای مدال فرزاد عبدالهی قهرمان تکواندو به خانواده شهید سرانجام- امید کوهی خبرنگار صدا و سیما