کنایه علی ضیا به رئیس ستاد مدیریت بحران و رئیس بانک مرکزی

371

شبکه یک- 25 فروردین 98- 17:50 | - علی ضیا، مجری برنامه، گفت: ما از شما می پرسیم که شما چه چیزی را در سال 97 جا می گذارید؟ - علی ضیا ادامه داد: البته که جواب آدم ها نسبت به این اتفاق متفاوت است. هر کدام یک جوری جواب می دهند مثلا جواب من نسبت به رئیس ستاد بحران یا نسبت به رئیس بانک مرکزی متفاوت است. اگر مثلا به رئیس ستاد بحران بگویم، ایشان می گوید که من نگرانی را جا گذاشتم و دیگر نگران نمی شود. یا رئیس بانک مرکزی قطعا می گوید من از 96 ثبات را گذاشتم کنار تموم شد.

پایشگری
پایشگری 983 دنبال کننده