جهانگیری: با افتخار از مردم عذرخواهی کردم

135
دکتر جهانگیری: جايي لازم بوده از اينكه شرايط زندگي مردم سخت شده با افتخار از آنها عذرخواهي كردم و فكر مي كنم اين حداقل كاري است كه بايد انجام بدهيم و با مردم ابراز همدردي كنيم.
pixel