قسمت چهاردهم-قراردادن پسورد روی سلول و شیت در اکسل 2016

194

در این ویدئو نحوه قرار دادن پسورد بر روی شیت و سلول آموزش داده می شود. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 12 دنبال کننده