رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا – قصه موچی بی دقت

338

دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ بازیگران: سمیه ساده وند (موچی)، مریم السادات خاتون آبادی (فیلو)، محمدمهران موحد (آقای ایمنی)؛ قصه گو: شقایق مهرابی؛ ادیت: ابولفضل حسن زاده؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel