جبر و اختیار

631

در این بخش از حمام مغزی پیرامون جبر و اختیار با ما صحبت خواهیم کرد جبر و اختیار از زبان سجاد عبادی جهت دریافت توضیحات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید www.sajjadebadi.com