تفکر و سواد رسانه ای - رژیم مصرف رسانه ای - اخلاق رسانه ای

88
تفکر و سواد رسانه ای فصل ششم: رژیم مصرف رسانه‌ای درس بیست و دوم: اخلاق رسانه ای مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel