نشست "باور به دسیسه و توطئه؛ زمینه‌های روانی و تاثیرات اجتماعی"

42
نشست "باور به دسیسه و توطئه؛ زمینه‌های روانی و تاثیرات اجتماعی" سومین نشست از مجموعه نشست "واکنش ما به چالش‌های اجتماعی" با حضور آذرخش مکری روز دوشنبه 2 دی 1398 در مؤسسه رحمان برگزار شد.
pixel