آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بازار های مالی

8,171

کاری از کارگزاری بین المللی ویندزور با اجرای مهندس علی نورانی