چرا قدرتمندترین نیروی دریایی جهان، در بوشهر زمینگیر شد؟

527
در قسمت دوازدهم بوشهر تی وی، سؤالی مربوط به هویت تاریخی خودمان را مردم پرسیده ایم؛ نیروی دریایی بریتانیا چندین بار به بندر بوشهر، حمله می کند اما هر یک هجوم به بوشهر نتیجه ای جز زمینگیر شدن انگلیسی ها ندارد. در نهایت، ارتش بریتانیای کبیر(!) با حمله به بندرعباس، استان بوشهر را دور زده و وارد خاک کشور می شود. چطور می شود که بوشهر و دلوار و تنگستان و دشتستان، این همه مبارز در خود پرورش می دهد؟
بوشهر تی وی 112 دنبال کننده
pixel