جرعه های معرفت | وقتی خدا رحم نمی کند!

198

شبکه رسانه ای صف مجموعه کلیپ جرعه های معرفت خود با موضوع میلاد پیامبر و هفته وحدت را منتشر کرد.