ریاضی هفتم ، فصل هفتم :توان و جذر ، درس 1 : تعربف توان ( 1 )

138

در این فیلم به تعریف توان و نکات مهم ، به همراه مثال می پردازیم . با تهیه فیلم های آموزش ریاضی از سایت faranesh.com در طول سال تحصیلی از مشاوره و راهنمایی مستقیم مدرس دوره (عزیزاله رضایی ) با شماره 09903331455 بهره مند شوید.

pixel