تصاویری از پاساژ شهر شب شیراز پس از وقوع سیل

1,274

 پاساژ شهر شب شیراز پس از وقوع سیل 

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده