قسمت 75 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

2,150

«جزیره ثبات» به هم می ریزد ؛ در این قسمت از سریال شاهد سفر «جیمی کارتر» رییس جمهور امریکا به ایران در دی ماه سال 1356 خواهیم بود. سفری که در آن کارتر از ایران به عنوان «جزیره ثبات» نام برد اما این تعبیر یک سال بیشتر دوام نیاورد و ایران وارد انقلاب شد. همچنین در این قسمت از سریال شاهد واقعه انتشار مقاله «احمد رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات و متعاقب آن اعتراض مردم قم و سپس قیام مردم تبریز خواهید بود.2970