اتمام مرحله اول سفر در سفر با موتور دور ایران

84

پدرو پسر در سفر با موتور به دور حداقل نوار مرزی ایران تابستان سال نود و هشت مرحله اول سفر با اتمام سفر امیر حسین پسرم و همراهم در قم به پایان می رسد.بعداز صعود به دماوند دوباره از شهر محمود آباد در دور حداقل نوار مرزی ایران با موتور خواهم بود