آنچه در قسمت های قبل نهنگ آبی گذشت...

606

برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سربزن: https://www.manzoom.ir/title/tt9168346/سریال-تلویزیونی-نهنگ-آبی-1397

منظوم
منظوم 5.9 هزار دنبال کننده