لبخند لثه ای | دندانپزشکی سیمادنت

162

گامی اسمایل یا لبخند لثه ای این مشکل دلایل مختلفی دارد که یکی از آن ها کوتاه بودن طول تاج دندان است. جهت رفع این مشکل به سادگی و با جراحی لثه امکان افزایش طول تاج دندان و زیبایی لبخند وجود خواهد داشت. www.simadent.com