سرعت شمارش دستگاه شمارنده ماهی و بچه ماهی ناروال تک

669
ناروال تک - NarwalTec 2 دنبال‌ کننده
669 بازدید
اشتراک گذاری
بنا بر درخواست بخشی از دوستان که در تماس های گرفته شده نسبت به سرعت شمارش ادعا شده در کاتالوگ ابهاماتی داشتند فیلم پیش رو ارائه میگردد. با تشکر شرکت ناروال تک 09125484048 حیدری www.narwaltec.com
pixel