کورس Windows Server 2019 - زیرساخت های Hyper-Converged

37
دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=84156
pixel