بخور بحری

545
بخور بحری محصول کمپانی برونا عود میباشد. درصورتی که رنگ سنسور به رنگ زرد روشن تبدیل شود یعنی گرما بیش از حد در حال اثر گذاری بر روی بخور است. سرمای زیاد هم رنگ سنسور را به سبز پر رنگ تبدیل میکند. در دمای عادی و طبیعی یا دمای اتاق رنگ سنسور به سبز روشن تبدیل میشود.در فیلم با سشوار گرم و یخ،حالت سرما و گرمای بیش از حد را شبیه سازی کردیم. www.seyedshop.com
20171397 1 دنبال کننده
pixel