1.مواهب(اعجاز قرآن)-جهانِ در حال گسترش

48
اعجاز قرآن: جهانِ در حال گسترش... به کتابی فکر کنید که 1400 سال پیش درباره موضوعی صحبت کرده که علم فقط چندین سال است آن را کشف کرده ، به مردی فکر کنید که 14 قرن پیش درباره واقعیتی سخن می گوید که علم به تازگی آن را یافته است. این کتاب 1400 سال پیش اشاره می کند که کائنات در حال گسترش می باشد... shokooh-afarinesh.com
Shokooh_Afarinesh 3 دنبال کننده
pixel