انیمیشن مفهومی و تاثیرگذار Safe place

527

انیمیشن مفهومی و تاثیرگذار Safe place این اثر به زیبایی موضوع کودک‌آزاری را از زاویه‌ای موثر به نقد کشیده است