انیمیشن مفهومی و تاثیرگذار Safe place

869
انیمیشن مفهومی و تاثیرگذار Safe place این اثر به زیبایی موضوع کودک‌آزاری را از زاویه‌ای موثر به نقد کشیده است
pixel