آیا هر آهنگی حرام است؟

128
آیا هر آهنگی از صدا و سیما پخش می شود مجوز بر حلال بودن است؟ راه تشخیص آهنگ حلال از حرام چیست؟ ملاک تشخیص چگونه است؟
pixel