علت الودگی هوا :)) +T

197

خخخخخخخختخخخخخخخخخخخخخ چع نابقه ای هست این خخخخ اَی خِدااا تروجون جدتون دیه ی نکنین

sanam

sanam

3 ماه پیش
وفا ژونیم اون حرفایی کع در مورد چیز زدیمو پاکیدم:| همون اول من بخورم یا تو:| یکی میدید ابرومون میرف:|
rose

rose

3 ماه پیش
خخخخخخخخخخخخخخخ لایک
خداحافظتون عشقالغو دادم تا....

خداحافظتون عشقالغو دادم تا....

3 ماه پیش
خخخ لووووویک عشقم