ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

چمن مصنوعی مدرسه مفید

196
مدرسه مفید یکی از مدارس پویا و پرنشاط تهران می باشد. مدرسه مفید نصب و اجرای چمن مصنوعی فضای ورزشی مخصوص کودکان را که در قسمت جنوبی مدرسه واقع ‏است را به گروه چمنزار واگذار نمود: https://chamanzar.com/portfolio/portfolio-cat/artificial-grass-school-mofid/
chamanzar.com 5 دنبال کننده
pixel