مشاهده ۲ یوزپلنگ ایرانی در جنوب سمنان پس از ۴۰ سال!

452
محیط بانان پس از ۴۰ سال، ۲ قلاده یوزپلنگ ایرانی را در منطقه چاه شیرین واقع در جنوب سمنان مشاهده کردند.
pixel