تمرکز مسئولیت بازرگانی در وزارت صنعت

29

شبکه یک - 20 مرداد 98- 14:00| در جلسه امروز هیئت دولت، گزارش دستگاه های اجرایی از میزان کالا های ورودی در بنادر و انباشت آن در انبار ها با توجه به اهمیت موجودی کالا های اساسی و راهبردی و اعلام حصول اطمینان دستگاه های مسئول از تأمین کالا های مورد نیاز در حد تعیین شده، به هیئت وزیران ارائه شد. با تصمیم دولت، وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت های زیرمجموعه آن، برقرار می شود.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده