اجرای صحیح حرکت ددلیفت رومانیایی

11,530

توضیحات حرکت در:

فیتنس پرو
فیتنس پرو 355 دنبال کننده