شناخت صنعت گردشگری و جهانگردی با اشکان بروج

42

شناخت صنعت گردشگری از درس‌های دوره راهنمایان گردشگری است که در آن تورلیدرها با زمینه‌های مختلف این رشته،تاریخچه صنعت جهانگردی، تعریف و مفاهیم صنعت گردشگری،توریسم و انواع تور آشنا می‌گردند، در موسسه طبیعت آقای اشکان بروج مدرس آن هستند.

pixel