آسیب شانه شناگران

125
پارس شنا 2 دنبال‌ کننده

آسیب شانه شناگران از آسیب های فراگیر در میان شناگران است. این نماهنگ دربردارنده دانستنی هایی بنیادی درباره این آسیب است.

پارس شنا 2 دنبال کننده
pixel