گزارش خبری تشییع شهید دست بسته (شبکه فارس)

70

شهیدی که پس از 30 سال به چشم انتظاری مادر پیرش پایان داد