لحظات اولیه توقیف نفتکش انگلیسی «Stena Impero» توسط نیروهای ویژه سپاه

529

سپاه پاسداران ویدیویی از لحظات اولیه توقیف نفتکش انگلیسی «Stena Impero» منتشر کرد.