16 خوشه کسب و کار در لرستان شناسایی شده است

75
بختیار رازانی: خوشه عسل لرستان، خوشه فرش دستباف لرستان و خوشه آبزی‌پروری لرستان در حال توسعه و در دست مطالعه هستند.
pixel